Creatief Onderdepannen houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen klant en Creatief Onderdepannen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van klanten aan derden.
Creatief Onderdepannen vraagt de klant uitdrukkelijk om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal.
Creatief Onderdepannen biedt de klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde reclame stop te zetten. De procedure daarvoor is vermeld bij de toegezonden reclame-uiting.
Klanten kunnen de door ons geregistreerde gegevens inzien en desgewenst corrigeren of verwijderen.